Objectbeveiliging

Objectbeveiliging is één van de belangrijke producten van Van Gool Security. Het doel van objectbeveiliging is het bereiken van een optimale veiligheid van personen en gebouwen, welke vallen onder de verantwoording van de opdrachtgever.

Om een optimale beveiliging te kunnen realiseren dient het bedrijf of object onder permanente toezicht te staan. Gedurende de uren overdag geschiedt dit, vanwege de bedrijvigheid in feite door de ondernemers zelf.

Toezicht door een beveiligingsbeambte is daarom nodig op de uren dat er geen of weinig bedrijvigheid is. De aanwezigheid van een beveiligingsbeambte geeft een preventieve af, waardoor criminaliteit, vandalisme en dergelijke worden teruggedrongen en het gevoel van veiligheid van het personeel wordt verhoogd.

Onder hun werkzaamheden vallen o.a.:

  • handhaving orde en veiligheid.
  • het voorkomen van schade aan goederen en zaken van de opdrachtgever en personeel.
  • controle op de aanwezigheid van onbevoegde personen op het terrein of in de gebouwen.

De werkzaamheden worden door geüniformeerde beveiligingsbeambten uitgevoerd aan de hand van vastgelegde instructies.